Verkeerswetten Bonaire

Het is voor burgers altijd wennen als belangrijke regels veranderen. Daarom hebben de politie, het Openbaar Ministerie en de gezaghebber besloten dat er een overgangsperiode komt voor de regels die  hieronder staan.

Van 1 augustus tot 1 oktober spreekt de politie u aan als u zich niet aan deze  nieuwe regels houdt. U krijgt dan nog geen boete.  Vanaf 1 oktober  krijgt u wel een bekeuring als u zich niet aan de regels houdt.

De politie controleert vanaf 1 augustus op:

Veiligheid

Telefoongebruik

Het is verboden om tijdens het autorijden een mobiele telefoon of tablet vast te houden.

Lees meer

Veiligheid

Veiligheidsgordel

De bestuurder van een auto of vrachtwagen en alle passagiers moeten een autogordel dragen.

Lees meer

Verkeerswet Bonaire kinderzit

Veiligheid

kinderzitje

Kinderen die jonger zijn dan 4  jaar mogen alleen meerijden in een auto als ze in een kinderzitje of stoelverhoger zitten. 

Lees meer​

Verkeerswet Bonaire helm

Veiligheid

Helm dragen

Bestuurders en passagiers van een bromfiets, motor of quad moeten een helm dragen die goed past.

Lees meer

Veiligheid

Alcohol in het verkeer

In de oude en de nieuwe verkeerswet is het  strafbaar om onder invloed van alcohol te rijden.

Lees meer

Totaal overzicht verkeersreglement

Hieronder vindt u het overzicht van alle regels met alle wetten die inwerking zullen treden. Periodiek zullen er nieuwe wetten gecontroleerd en gehandhaafd worden. Via diverse media ontvangt u de informatie over de (nieuwe) geldende regels. Houd deze website in de gaten om goed op de hoogte te zijn van al de regels die voor u gelden.

U kunt hier de volledige Wegenverkeersverordening in het Nederlands lezen

 • Artikel 57. Binnen de bebouwde kom gelden deze maximale snelheden:
  • Een auto, vrachtwagen of ander motorvoertuig mag niet sneller rijden dan 40 km per uur.
  • Een brommer mag niet sneller rijden dan 30 km per uur.
  • Een scootmobiel of invalidewagen mag niet sneller rijden dan 30 km per uur
  •  
 • Artikel 58. Buiten de bebouwde kom gelden deze maximale snelheden:
  • Een auto, vrachtwagen of ander motorvoertuig mag niet sneller rijden dan 60 km per uur.
  • Een brommer mag niet sneller rijden dan 55 km per uur.
  • Een scootmobiel of invalidewagen mag niet sneller dan 30 km per uur.
 • Artikel 45 lid 1. Als u een auto bestuurt, aan het fietsen bent, een scooter, motorfiets of quad bestuurt, moet u de volgende mensen altijd voor laten gaan:
  • Mensen die niet goed kunnen lopen.
  • Mensen die blind of slechtziend zijn. Zij hebben een witte stok met 1 of meer rode ringen.
 • Artikel 45 lid 2. Als u in een auto of vrachtwagen rijdt, aan het fietsen bent, een scooter. motorfiets of quad bestuurt, moet u mensen op het zebrapad voor laten gaan. Het gaat om voetgangers en mensen in een invalidevoertuig. U moet hen ook voor laten gaan als ze op het punt staan om over te steken.
 • Artikel 48. Als u een rotonde wilt oprijden, moet u het verkeer voor laten gaan dat al op de rotonde rijdt.
 • Artikel 64. U mag niet onnodig geluid maken met uw voertuig. Bijvoorbeeld door gas te geven terwijl de motor ontkoppeld is (revven).
 • Artikel 26 A. Het is verboden om tijdens het autorijden een mobiele telefoon of tablet vast te houden.
 • Artikel 28. Het is verboden om een voertuig te besturen als u te veel alcohol heeft gedronken of drugs heeft gebruikt.
 • Artikel 77 lid 1. De bestuurder van een auto of vrachtwagen en alle passagiers moeten een autogordel dragen.
 • Artikel 77 lid 2. Kinderen die jonger zijn dan 4 jaar mogen alleen meerijden in een auto als ze in een kinderzitje of stoelverhoger zitten. Dit kinderzitje moet een goedkeuringslabel hebben.
 • Artikel 77 lid 3. Bestuurders en passagiers die kleiner zijn dan 1.50 meter, moeten een heupgordel gebruiken. Heeft de auto alleen een driepuntsgordel? Dan moet deze gordel als heupgordel worden gebruikt.
 • Artikel 85 lid 1c. Alle ruiten van een motorvoertuig moeten zijn gemaakt van veiligheidsglas.
 • Artikel 85 lid 1c. De bestuurder moet goed door de voorruit en door de zijruiten kunnen kijken. En vanaf de buitenkant moeten personen en voorwerpen die in het voertuig liggen, goed te zien zijn. Daarom zijn er deze regels over de ruiten:
  • Er mogen geen barsten en verkleuringen in de ruiten zitten.
  • U mag geen dingen aan de voorruit of zijruiten vastmaken die het zicht belemmeren.
 • Artikel 85 lid 1c. Heeft uw voertuig donkere ramen? Dan moeten de ramen op zijn minst 55% van het licht doorlaten. Dit geldt voor de voorruiten,  voorruiten en zijruiten.
 • Artikel 78. Bestuurders en passagiers van een bromfiets, motor of quad moeten een helm dragen die goed past. Voor de helm gelden deze regels:
  • U moet de helm kunnen vastmaken met een sluiting.
  • De helm voldoet aan de veiligheidsnormen.
  • De helm heeft een goedkeuringsmerk.
  • De helm is niet kapot of beschadigd.
 • Artikel 62. Op een parkeerplaats voor invaliden mogen alleen deze voertuigen parkeren:
  • Een scootmobiel of invalidewagen.
  • Een auto met een geldige invalideparkeerkaart. Deze kaart moet goed zichtbaar achter te vooruit liggen.
  • Een voertuig waar de parkeerplaats voor is gereserveerd.
 • Artikel 100 lid 2. Het is verboden om met een brommer over een weg te rijden als u jonger bent dan 16 jaar.
 • Artikel 100 lid 2. Bent u 16 jaar of ouder? Dan mag u met een brommer over de weg rijden als:
  • U een geldig rijbewijs voor een motorvoertuig heeft, of
  • U een geldige vergunning heeft waar uw naam op staat.
 • Artikel 100 lid 4. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan mag u niet op de weg rijden met een rijdende machine. Bijvoorbeeld een kraan of een veegmachine. U mag daar wel op rijden als u 18 jaar of ouder bent. Maar dan heeft u wel een geldig rijbewijs B, C, of D nodig.
 • Artikel 109. Ieder rijbewijs is 5 jaar geldig. De 5 jaar beginnen op de dag dat u het rijbewijs krijgt.
 • Artikel 112 lid 3. Heeft u uw rijbewijs gehaald in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba? Dan is dit rijbewijs ook geldig op Bonaire.
 • Artikel 33. U mag zonder toestemming niet het voertuig van iemand anders besturen.
 • Artikel 128 lid 3. Houdt u zich niet aan de verkeersregels? Dan kan de politie uw voertuig in beslag nemen. De politieagent rijdt uw voertuig dan naar een plek waar het wordt bewaard
 • Artikel 128 lid 4. U betaalt de kosten voor het vervoeren en bewaren van het voertuig.